Sunday, December 4, 2022
Home » การตงคาททำใหสมารทโฟนใชงานไดงายขนสำหรบทกคน
แท็ก:

การตงคาททำใหสมารทโฟนใชงานไดงายขนสำหรบทกคน

  • สมาร์ทโฟนค่อยๆ กลายเป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางกายภาพต่างๆ ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอและขนาดข้อความที่ปรับได้ ด้วยการเปิดตัวล่าสุดของ iOS 16 . ของ Apple และ Android 13 . ของ Google ซอฟต์แวร์ ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงเพิ่มเติมได้รับการแนะนำหรืออัปเกรด รวมถึงเครื่องมือถอดความแบบสดที่ปรับปรุงแล้วและแอพที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการระบุวัตถุ เมื่อเปิดใช้งาน โทรศัพท์จะส่งการเตือนด้วยภาพเมื่อทารกร้องไห้…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand