Wednesday, February 8, 2023
Home » บทบาทของผนำอลกออดะห
แท็ก:

บทบาทของผนำอลกออดะห

  • อ่าวกวนตานาโม ประเทศคิวบา — ในการประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าผู้นำของอัลกออิดะห์ Ayman al-Zawahri ถูกสังหารในการโจมตีด้วยโดรนของสหรัฐฯ ในกรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน ประธานาธิบดี Biden กล่าวถึงผู้ก่อการร้ายที่แสวงหามายาวนานว่าเป็น “ผู้บงการ” เบื้องหลัง USS โคลบอมบ์ในปี 2000 นายไบเดนยังกล่าวอีกว่า อัล-ซาวาห์รี “มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในการวางแผน” การโจมตีเมื่อวันที่ 11…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand