Saturday, December 10, 2022
Home » วนปา
แท็ก:

วนปา

  • ราคาพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐอเมริกาและยุโรปทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโตทั่วโลก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของเยอรมนี ซึ่งเคลื่อนตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับราคา ร่วงลง 0.19% จุดสู่ระดับ 1.02% ซึ่งถือเป็นการลดลงมากที่สุดในหนึ่งวันในรอบเดือน ในสหรัฐอเมริกา อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปี ซึ่งหนุนต้นทุนการกู้ยืมทั่วโลก ทรุดตัวลง 0.12 จุดเปอร์เซ็นต์ สู่ระดับ 2.75 เปอร์เซ็นต์ ลดลง…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand