Wednesday, December 7, 2022
Home » ววทะเล
แท็ก:

ววทะเล

  • พะยูนซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าวัวทะเลที่เดินเตร่ตามพื้นมหาสมุทรในเอเชียและแอฟริกา และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ตำนานโบราณของนางเงือก ถูกพบเห็นนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของจีนมานานหลายศตวรรษ ไม่ได้เมื่อเร็ว ๆ นี้แม้ว่า การศึกษาใหม่ชี้ให้เห็นว่าพะยูนได้กลายเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ตัวแรกที่สูญพันธุ์ตามหน้าที่ในน่านน้ำชายฝั่งของจีน อันเป็นผลมาจากการล่มสลายของประชากรอย่างรวดเร็วที่นั่นซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1970 “การสูญพันธุ์ตามหน้าที่” หมายความว่าแม้ว่าพะยูนบางตัวจะยังมีชีวิตอยู่นอกชายฝั่งจีน แต่จำนวนพะยูนยังน้อยเกินไปที่จะรักษาจำนวนประชากรที่ดำรงอยู่ได้ พะยูนจะพันกันในแหจับปลาเป็นบางครั้ง และหญ้าทะเลที่พวกมันกินในพื้นที่ตอนเหนือของทะเลจีนใต้ก็เสื่อมโทรมลงตลอดหลายปีที่ผ่านมา การศึกษาในวารสาร Royal Society Open Science จากการสัมภาษณ์ชาวประมงเกือบ 800 คนในภาคใต้ของจีนและ…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand