Monday, November 28, 2022
Home » วางแผนอพยพทงหมดหากไฟฟาดบ
แท็ก:

วางแผนอพยพทงหมดหากไฟฟาดบ

  • KYIV, ยูเครน — ขณะที่พวกเขาต่อสู้ดิ้นรนเพื่อรักษาโครงข่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากขีปนาวุธของรัสเซีย เจ้าหน้าที่ในเมืองหลวงของยูเครน Kyiv กล่าวว่าพวกเขาได้เริ่มวางแผนสำหรับความเป็นไปได้ที่ครั้งหนึ่งคิดไม่ถึง: ไฟดับอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะต้องมีการอพยพของเมืองประมาณสามคน ชาวบ้านที่เหลืออยู่นับล้าน สถานการณ์เลวร้ายไปแล้ว โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนร้อยละ 40 ได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย จนเจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดตั้งที่พักพิงสำหรับทำความร้อน 1,000 แห่ง ซึ่งสามารถเพิ่มเป็นสองเท่าของบังเกอร์ ขณะที่วิศวกรพยายามแก้ไขโรงไฟฟ้าที่ถูกทิ้งระเบิดโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อพยายามป้องกันไม่ให้โครงข่ายไฟฟ้าขัดข้อง หน่วยงานด้านพลังงานแห่งชาติของยูเครนกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าจะยังคงบังคับใช้ไฟฟ้าดับต่อเนื่องใน 7 ภูมิภาค…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand