Home » เพอหยดงานประทวง
แท็ก:

เพอหยดงานประทวง

  • United Parcel Service ประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในสัญญา 5 ปีกับสหภาพแรงงานที่มีพนักงานในสหรัฐมากกว่า 325,000 คน ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการป้องกันการนัดหยุดงานที่อาจเกิดขึ้นเมื่อข้อตกลงปัจจุบันหมดอายุในวันที่ 1 สิงหาคม “เราได้บรรลุข้อตกลงแบบ win-win-win ในประเด็นที่มีความสำคัญต่อความเป็นผู้นำของ Teamsters พนักงานของเรา และต่อ UPS และลูกค้าของเรา” Carol Tomé ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทกล่าวในแถลงการณ์…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand