Home » เสยชวตในคกดวยวย
แท็ก:

เสยชวตในคกดวยวย

  • Ales Pushkin ศิลปินผู้คัดค้านในเบลารุสซึ่งงานก่อความไม่สงบมักมุ่งเป้าไปที่ผู้นำเผด็จการของประเทศ Aleksandr G. Lukashenko ในกรณีหนึ่งที่มีกองมูลสัตว์ที่ทิ้งนอกสำนักงานประธานาธิบดีในมินสค์ เสียชีวิตในคุกขณะรับโทษจำคุก 5 ปี เขาอายุ 57 ปี Janina Demuch ภรรยาของเขาประกาศการเสียชีวิตของเขาใน โพสต์เฟสบุ๊ค ในเช้าวันที่ 11 กรกฎาคม เขียนว่า “คืนนี้…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand