Home » แตแรงกดดนดานราคายงคงมอย
แท็ก:

แตแรงกดดนดานราคายงคงมอย

  • ทำไมมันถึงสำคัญ เศรษฐกิจของยุโรปแม้ว่าจะฟื้นตัวได้ดีกว่าที่นักพยากรณ์หลายคนคาดการณ์ไว้ แต่ก็ยังอ่อนแอลงอย่างมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ด้วยการลดลงของค่าจ้างที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การเติบโตคาดว่าจะดีขึ้น แต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจได้ คีตา โกปินาถ, รองกรรมการผู้จัดการคนแรกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวในสัปดาห์นี้ว่า “ความจริงที่น่าอึดอัดใจ” คือธนาคารกลางยังคงต้องขยันหมั่นเพียรในการลดอัตราเงินเฟ้อ “แม้ว่านั่นจะหมายถึงความเสี่ยงต่อการเติบโตที่อ่อนแอลง” ข้อความเดียวกันนี้มาจาก ECB ซึ่งได้ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมและกันยายน ในการประชุมประจำปีครั้งที่ 10 ของธนาคารกลางในสัปดาห์นี้ที่เมืองซินตรา ประเทศโปรตุเกส Christine…

  • ทำไมมันถึงสำคัญ เศรษฐกิจของยุโรปแม้ว่าจะฟื้นตัวได้ดีกว่าที่นักพยากรณ์หลายคนคาดการณ์ไว้ แต่ก็ยังอ่อนแอลงอย่างมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ด้วยการลดลงของค่าจ้างที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การเติบโตคาดว่าจะดีขึ้น แต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจได้ คีตา โกปินาถ, รองกรรมการผู้จัดการคนแรกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวในสัปดาห์นี้ว่า “ความจริงที่น่าอึดอัดใจ” คือธนาคารกลางยังคงต้องขยันหมั่นเพียรในการลดอัตราเงินเฟ้อ “แม้ว่านั่นจะหมายถึงความเสี่ยงต่อการเติบโตที่อ่อนแอลง” ข้อความเดียวกันนี้มาจาก ECB ซึ่งได้ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมและกันยายน Christine Lagarde ประธาน ECB กล่าวในการประชุมประจำปีครั้งที่…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand