Home » ในไตรมาสทสอง
แท็ก:

ในไตรมาสทสอง

  • Ford Motor กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ายอดขายรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสามเดือนระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน เนื่องจากความต้องการรถบรรทุกที่แข็งแกร่ง ผู้ผลิตรถยนต์รายนี้ขายยานยนต์ได้ 531,662 คัน เพิ่มขึ้นจาก 483,688 คันในไตรมาสที่สองของปี เนื่องจากยอดขายรถปิกอัพ รถตู้ส่งของ และรถบรรทุกหนักเพิ่มขึ้น 26 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายรถบรรทุกที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการชดเชยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ลดลงเกือบ 3 เปอร์เซ็นต์ ฟอร์ดขายรถยนต์และรถบรรทุกที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ 14,843…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand