Home » ไหลจากนกพายเรอและนกเขยน
แท็ก:

ไหลจากนกพายเรอและนกเขยน

  • หัวใจเต้นคนเดียว รักษาจังหวะของมันเอง ความกลัว ความโกรธ ความโศกเศร้า—พายุที่อยู่เหนือขอบเขตของเรา แม่น้ำคดโค้งและคดเคี้ยว ทำให้เกิดพื้นที่ใหม่ การตายและมีชีวิตอีกครั้ง — การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องนี้ — หวังผิง “The River in Our Blood” — หวังผิงเป็นกวีโดยอาชีพและเป็นนักพายเรือตามกิจวัตร เธอเห็นความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งในสิ่งเหล่านี้ ไหล. จังหวะ.…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand