Wednesday, November 30, 2022
Home » HHS
แท็ก:

HHS

  • ฝ่ายบริหารของ Biden กำลังสร้างแผนกใหม่ภายใน Department of Health and Human Services เพื่อประสานงานการตอบสนองของประเทศต่อภัยคุกคามจากการระบาดใหญ่และภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอื่น ๆ การรับรู้ว่าแผนกนี้มีความพร้อมในเชิงโครงสร้างเพื่อจัดการกับภัยพิบัติเช่นการระบาดใหญ่ของ coronavirus การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งประกาศภายในวันพุธนี้จะยกระดับสำนักงานที่มีอยู่ — ซึ่งก็คือผู้ช่วยเลขานุการเพื่อการเตรียมพร้อมและการตอบสนอง หรือที่เรียกว่า ASPR — ให้เป็นแผนกปฏิบัติการของตนเอง นั่นคือ…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand