Home » Paydays
แท็ก:

Paydays

  • Mr. Ericsson ออกจาก Citadel ในเดือนมิถุนายน แต่เขาจะไม่เริ่มต้นที่ Millennium จนกว่าจะถึงเดือนกันยายน บริษัทอย่าง Millennium ซึ่งบริหารเงินประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์กำลังเสนอแพ็คเกจการจ่ายเงินจำนวนมหาศาลที่นักเทรดอย่างคุณ Ericsson เต็มใจที่จะนั่งพักนานกว่าหนึ่งปีก่อนที่จะเริ่มงานใหม่ บริษัทต่างๆ มักจะกำหนดให้อดีตพนักงานต้อง “ลางานสวน” ก่อนเริ่มงานใหม่ เพื่อไม่ให้นำข้อมูลไปบอกคู่แข่ง แต่ระยะเวลารอจะสั้นกว่ามาก Mr.…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand