Home » People
แท็ก:

People

  • Dotdash Meredith สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของสิ่งพิมพ์รวมถึง People, InStyle และ Better Homes & Gardens กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะลดพนักงานลง 7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นสื่อและเทคโนโลยีล่าสุดที่จะทำการปลดพนักงาน การปรับลดจะส่งผลกระทบต่อคน 274 คน นีล โวเกล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทกล่าวในอีเมลทั่วทั้งบริษัทเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี เขากล่าวว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้นำธุรกิจจะนัดประชุมกับพนักงานเหล่านั้น “อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้ว…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand