Home » Race
แท็ก:

Race

  • ในเดือนมีนาคม พนักงาน Google สองคนซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท พยายามขัดขวางไม่ให้ Google เปิดตัวแชทบ็อต AI พวกเขาเชื่อว่ามันสร้างข้อความที่ไม่ถูกต้องและเป็นอันตราย เมื่อ 10 เดือนก่อน Microsoft ได้แจ้งข้อกังวลที่คล้ายกันนี้โดยนักจริยธรรมและพนักงานคนอื่นๆ พวกเขาเขียนในเอกสารหลายฉบับว่าเทคโนโลยี AI ที่อยู่เบื้องหลังแชทบอทที่วางแผนไว้อาจทำให้กลุ่ม Facebook เต็มไปด้วยข้อมูลที่บิดเบือน ลดความคิดเชิงวิพากษ์ และกัดกร่อนรากฐานความเป็นจริงของสังคมสมัยใหม่ บริษัทต่างๆ…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand