Home » Retreats
แท็ก:

Retreats

  • PARIS — ทวีตจาก สมุดสไตล์ Associated Press ดูเหมือนจะทำให้รสนิยมและการเจรจาต่อรองแย่ลง: “เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงป้าย ‘the’ โดยทั่วไปและมักจะลดทอนความเป็นมนุษย์ เช่น คนจน คนป่วยทางจิต ชาวฝรั่งเศส ผู้พิการ วิทยาลัยที่ได้รับการศึกษา” อย่างน้อยมันก็ดูน่ารังเกียจสำหรับชาวฝรั่งเศส หรือบางทีค่อนข้างมากกว่าสำหรับชาวฝรั่งเศส หรือผู้ที่มีความชอบแบบฝรั่งเศส หรือผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอารยธรรมฝรั่งเศส ชาวฝรั่งเศสสังเกตว่าพวกเขาถูกจัดให้อยู่ระหว่าง “คนป่วยทางจิต”…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand