Home » Risher
แท็ก:

Risher

  • ผู้ร่วมก่อตั้งของ Lyft กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าพวกเขาจะลาออกจากความรับผิดชอบประจำวันที่บริษัท ซึ่งต้องดิ้นรนผ่านการเลิกจ้างและผลประกอบการทางการเงินที่น่าผิดหวัง แม้ว่า Uber ซึ่งเป็นคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดจะแข็งแกร่งขึ้นก็ตาม ผู้ก่อตั้ง — Logan Green ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lyft และ John Zimmer ประธาน — จะยังคงอยู่ในคณะกรรมการบริหารของบริษัทต่อไป หลังจากเริ่ม Lyft ในปี…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand