Home » Ronald
แท็ก:

Ronald

  • โรนัลด์ เอส. ลอเดอร์ ทายาทมหาเศรษฐีเครื่องสำอางและนักสะสมงานศิลปะ จะยังคงเป็นเจ้าของภาพวาดชื่อดังของกุสตาฟ คลิมท์ ซึ่งเขาถือครองมาเป็นเวลา 50 ปี หลังจากตกลงที่จะชดใช้และซื้อคืนผลงานจากทายาทของสตรีชาวยิวผู้ซึ่ง ได้เป็นเจ้าของก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ไม่มีการเปิดเผยเงื่อนไขการซื้อ ซึ่งตามหลังการวิจัยหลายปีเกี่ยวกับประวัติของภาพวาด คุณลอเดอร์ซื้อผลงานชิ้นแรกชื่อ “The Black Feather Hat” ที่สร้างขึ้นในปี 1910 จากแกลเลอรีในแมนฮัตตันในปี 1973…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand