Home » Rothschild
แท็ก:

Rothschild

  • ตระกูล Rothschild ซึ่งสร้างราชวงศ์การธนาคารระหว่างประเทศมาเป็นเวลาหลายทศวรรษโดยการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูงและบริษัทยักษ์ใหญ่ กำลังเตรียมข้อตกลงใหม่: การนำบริษัทที่มีชื่อเดียวกันไปใช้เป็นการส่วนตัว Concordia ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนของครอบครัวกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าจะเสนอซื้อหุ้นประมาณ 61 เปอร์เซ็นต์ใน Rothschild & Co. ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นเจ้าของ กำลังเสนอราคาที่ 48 ยูโร (51.73 ดอลลาร์) ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดของหุ้นในวันศุกร์ 19 เปอร์เซ็นต์…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand