Home » Sackler
แท็ก:

Sackler

  • มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดมีห้องสมุด Sackler หอศิลป์ Sackler 2 แห่ง เจ้าหน้าที่ Sackler 1 คน และผู้ดูแลโบราณวัตถุ Sackler 1 คน แต่หลังจากชื่อของครอบครัว ซึ่งเป็นการรับทราบถึงการบริจาคอย่างมากมายของราชวงศ์ กลับถูกตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากความสัมพันธ์ของสมาชิกบางคนกับวิกฤต opioid ในสหรัฐอเมริกา Oxford ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะเลิกพูดถึงชื่อนี้จากอาคารหลายแห่ง และตำแหน่งพนักงาน…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand