Home » Strachwitz
แท็ก:

Strachwitz

  • Chris Strachwitz ผู้เดินทางเพื่อค้นหารากเหง้าของดนตรีอเมริกันด้วยความกระตือรือร้นของผู้แสวงบุญ ค้นพบนักดนตรีแบบดั้งเดิมที่มีความสามารถระดับนักสืบ ส่งเสริมอาชีพของพวกเขาด้วยความกระตือรือร้นของนักอุดมการณ์ และปกป้องงานของพวกเขาด้วยการดูแลของนักประวัติศาสตร์ เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่สถานสงเคราะห์ในเมืองซาน ราฟาเอล รัฐแคลิฟอร์เนีย เขาอายุ 91 ปี สาเหตุคือภาวะหัวใจล้มเหลว ฮูเบิร์ต น้องชายของเขากล่าว Mr. Strachwitz (อ่านว่า STRACK-wits) เชี่ยวชาญด้านดนตรีที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน เช่น ดนตรีทุ่งฝ้าย…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand