Home » Strike
แท็ก:

Strike

  • “คำว่า Radicalized อาจจะแรงเกินไป แต่สตูดิโอด้วยการทำเช่นนั้น ทำให้ผู้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น” Tom Szentgyorgi ซึ่งมีผลงานตั้งแต่ “The Mentalist” ถึง “NYPD Blue” กล่าว อย่างไรก็ตาม ความกระตือรือร้นในวันแรก นักเขียนจะพบว่าไม่ใช่เรื่องเล็กในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในการปิดกั้นเครื่องมือการผลิตที่กระจายอยู่ทั่วสตูดิโอมากกว่า 100 แห่ง โรงหลังการผลิตหลายร้อยแห่ง และสถานที่ถ่ายทำมากมายที่ย้ายจาก วันต่อวัน.…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand