Home » Therapeutics
แท็ก:

Therapeutics

  • ข่าว Federal Trade Commission ในวันอังคาร ฟ้องบล็อก บริษัท ผู้ผลิตยา Amgen เข้าซื้อกิจการ บริษัท ยา Horizon Therapeutics มูลค่า 27.8 พันล้านดอลลาร์โดยกล่าวว่าจะขัดขวางการแข่งขันในอุตสาหกรรมยา FTC กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้แอมเจนใช้ประโยชน์จากกลวิธีที่เรียกว่าการรวมกลุ่ม ซึ่งบริษัทยาใช้ประโยชน์จากพอร์ตโฟลิโอยาจำนวนมากเพื่อเสนอส่วนลดให้กับบริษัทประกันและบริษัทอื่นๆ เพื่อแลกกับการชอบผลิตภัณฑ์ของตน หน่วยงานชี้ไปที่ยา…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand